abudu

abùdu, abìdvi (abìdvės, abìdi) num. card.; SD196 abu: Ana žiūri, kad abùdu kap vienas, ir negal savo vyro pažint Grv. Pačiudu abùdu atėjo, pačidvi abìdvi atvažiavo J. Eisim mudi abìdi Alk. Tos internate yra abìdvės [mergaitės] Lpl. Abùdviejų nosys ilgos Gs. Tiedvims abìdvims karvims ragai nulūžę Pln. Abìdviem teks (abi muš, bars) Kp. Veiząs su abìdim akim Krtn. Šiems abudum reiks šokt ir daineles dainuot LTR(Pp). Tai vis mudum abudum valužė padarė JD600. Žudė ją dabar mintis, kokia bus ta kerštva: ar jai, ar jam, ar, rasit, abudum sykiu LzP. Norėjau abudums pirma datirti M.Valanč. Nuobrukų paėmus, perplėšk per pusę ir paduok abidviem MitII60. Su abidvim rankim ... plodams JD856. Ir jis ėmė su savim savo abudu sūnu BB1Moz48,1. ^ Mudu abùdu, kaip šunys po būda Grž. Abùdu ant vienos šakos sutektumėt (abudu esate lygūs, tokio pat gerumo) Jnšk. Meška su lokiu – abudu tokiu B. Puodas katilą vainoja, o abudu juodu S.Dauk. Pirtis jaują prausia, o abidvi suodinos LTR(Vlkj). Pilnas puodas mėsos, abùdu galu kiauru (pirščiukas) Sch62.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abudu — abùdu įv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Immigration and Naturalization Service v. Abudu — SCOTUSCase Litigants=Immigration and Naturalization Service v. Abudu ArgueDate=December 1 ArgueYear=1987 DecideDate=March 1 DecideYear=1988 FullName=Immigration and Naturalization Service, Petitioner v. Assibi Abudu USVol=485 USPage=94… …   Wikipedia

  • Mosunmola Abudu — Mo Abudu Born September 11, 1964 (1964 09 11) (age 47) London Residence Lagos, Nigeria …   Wikipedia

  • abudujai — abudùjai, abìdvejos (abidvìjai, abidveji) num. card. abu, abudu: Su mumim daugiau niekas nevažiuos, tik mes abudùjai Ds. Eikit abidvìjai valgyt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Dagomba people — Dagomba Total population 8,655,700 (2000) Regions with significant populations Ghana Languages Dagbani, Hausa, English Religion predominantly Sunni Islam, sometimes mix …   Wikipedia

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of sultans on the Comoros — Sultan Said Ali bin Said Omar of Grande Comore (1897) Several Sultanates on the Comoros, an archipelago in the Indian Ocean with an ethnically complex mix, were founded after the introduction of Islam into the area in the 15th century. Other uses …   Wikipedia

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvesti — išvèsti, ìšveda, ìšvedė Rtr; SD422, R, MŽ, Sut, M, LL271, Š 1. tr. DŽ, NdŽ padėti išeiti: I paėmė abudu vaikelis su mergele už rankų muni ir ìšvedė laukon par duris Akm. Ana apžabalo, reikia išvèst jau oran Klt. Anas (vaikas) išvẽdus po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienodas — vienodas, a adj. (1) Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, DrskŽ, à (3) Kpr, Skp, Č, vienodas (1) DūnŽ; L 1. S.Dauk, O, Kos58, M, RtŽ, LL52, FrnW, PolŽ32, ŽŪŽ159, KŽ turintis beveik ar visai tokių pat savybių, toks pat: Abiejų arklių vienodas plaukas J. Tos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.